Disclaimer

 

vrouw-kera

General Disclaimer

Keraseeds is gespecialiseerd in de verkoop van cannabis zaden voor medicinaal gebruik.

Het voorhanden hebben, invoeren, en leveren van cannabis zaden is in Nederland vrijgesteld van wetgeving. De handel in cannabis zaden is duidelijk opgenomen in de nationale Opiumwetgeving.

Cannabiszaden zijn niet onderhevig aan internationale controle, aangezien ze uitgesloten zijn van de bepalingen in het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen 1961.

Keraseeds, verkoopt en verzend cannabiszaden onder die voorwaarde dat derde partijen ze niet gebruiken om de wet te overtreden. Keraseeds adviseert iedereen om zijn lokale wetten te raadplegen alvorens cannabis zaden te ontkiemen. Keraseeds kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelingen door derden, die in strijd zijn met lokale wetten en regelgeving. Indien ontkieming lokaal niet is toegestaan, kunnen de zaden bewaard worden als verzamelobject, of als souvenir.

Iedereen, die een product bij Keraseeds koopt, neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen handelen en is zelf verantwoordelijk voor het begrijpen van de wetten van zijn of haar  land.

Keraseeds, verkoopt uitsluitend producten binnen de EU.

Alle productomschrijvingen en afbeeldingen, gevonden op de Keraseeds website, zijn uit Nederland afkomstig, waar het gebruik van bepaalde stoffen is gedecriminaliseerd. Om die reden zullen de effecten, die de stoffen kunnen hebben na consumptie, vaak beschreven worden. In geen geval betekent dit dat het oké is deze producten te consumeren; deze foto's en beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve, onderhoudende of wetenschappelijke doeleinden. Mocht een product, gekocht op de website van Keraseeds, worden gebruikt voor menselijke consumptie, zal de koper volledige verantwoordelijkheid accepteren voor alle gevolgen.

Geen van de producten op onze website, inclusief CBD-producten, zijn bedoeld om ziektes te diagnosticeren, behandelen of genezen.

Waarschuwing

Cannabiszaden kunnen vrij verspreid worden door de Europese Unie op grond van wederzijdse erkenning. In sommige landen mag men wietzaadjes echter niet kweken voor persoonlijk gebruik, maar deze alleen bewaren als verzamelobjecten c.q. souvenir voor behoud van genetische diversiteit. In bepaalde gevallen is het mogelijk een ontheffing te krijgen voor kweek voor medicinale toepassingen.

Invoer in derde landen is mogelijk verboden of beperkt. Keraseeds geeft nooit toestemming voor de distributie van zaden naar landen waar de verkoop van cannabiszaden verboden is.

Daarom adviseren we je om de huidige wetgeving in je land te controleren. Wij hebben niet de intentie om in enig land de wet te overtreden door het leveren van cannabiszaden.

Eenieder die onze cannabiszaden koopt, is verantwoordelijk voor het gebruik ervan. Keraseeds wijst wat dit betreft alle verantwoordelijkheid af.

Alle beschrijvingen en afbeeldingen van de Keraseeds website vinden hun oorsprong in Nederland. Ze omschrijven het mogelijke effect van bepaalde middelen bij gebruik. In geen geval mogen deze worden beschouwd als zijnde bedoeld voor consumptie. Deze afbeeldingen en beschrijvingen zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. De koper van een Keraseeds product accepteert volledige verantwoordelijkheid bij consumptie van deze middelen, ongeacht het resultaat.